För att komma i kontakt med oss kan du antingen fylla i detta formuläret eller ser du våra uppgifter för kontakt till höger. Det går också bra att haffa oss på stallbacken!

Ordförande
Peter Edberg
Väby Krämarebol 340
31058 Vessigebro
0346-205 93 el 
072-571 4157
peteredberg@hotmail.se

Vice ordförande
Vanessa Larsson
Hästskovägen 9
313 50 Åled
076-858 1957

larsson.vanessa@hotmail.com

Sekreterare
Heidi Svensson
Gustavsberg
310 40 Harplinge
035-598 32 el
070-346 2884 
www.hollandanimalcare.se
stallgustavsberg@hotmail.com

Kassör
Bert-Inge Edvinsson
Fridhem Årnarp
305 94 Halmstad
035-440 31 el
070-844 4334
berrabus52@hotmail.com

Ledamot
Anders Björk
Risarp, Ängarna 425
30561 Harplinge
Tel: 070-622 2108

a_björk86@hotmail.com

Ledamot
Mikael Magnusson

Suppleant
Pernilla Larsson

Suppleant
Sara Andersson